Nhật Thực Toàn Phần 2024

  • Released Tuesday, March 26, 2024

This page is a Vietnamese version of #5123 (The 2024 Total Solar Eclipse).

Bản đồ này minh họa đường đi của bóng Mặt trăng trên khắp Hoa Kỳ trong hiện tượng nhật thực toàn phần năm 2024. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, nhật thực toàn phần sẽ đi qua Bắc Mỹ và Trung Mỹ, tạo ra một đường thẳng bị che phủ toàn phần. Trong nhật thực toàn phần, Mặt trăng che khuất hoàn toàn Mặt trời khi đi qua giữa Mặt trời và Trái đất. Bầu trời sẽ tối dần như lúc bình minh hay hoàng hôn và những người đứng trên đường đi của nhật thực toàn phần có thể nhìn thấy bầu khí quyển bên ngoài của Mặt trời (vầng hào quang) nếu thời tiết cho phép.

Tạo lập Bản đồ

Bản đồ này sử dụng bộ dữ liệu từ một số nhiệm vụ của NASA. Dữ liệu nhật thực được tính toán bởi trình hiển thị Ernie Wright bằng cách sử dụng thông tin độ cao từ SRTM, địa hình mặt trăng từ LRO, và vị trí hành tinh từ dữ liệu thiên văn của JPL DE421. Người trực quan hóa chính, Michala Garrison, đã sử dụng hình ảnh Trái đất từ Đá cẩm thạch xanh thế hệ tiếp theo của NASA để tạo ra bản đồ địa hình. Tương tự, hình ảnh Trái đất vào ban đêm từ NASA Đá cẩm thạch đen°đã được sử dụng dọc theo đường đi của nhật thực toàn phần năm 2024.

Đọc Bản Đồ

Quỹ đạo phần tối trên bản đồ là nơi có diện tích lớn nhất của Mặt trời sẽ bị Mặt trăng che phủ. Những ai nằm trên quỹ đạo này sẽ được chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần. Bên trong quỹ đạo tối này là những hình bầu dục không đều phác họa bóng của Mặt trăng trên bề mặt Trái đất. Đối với nhật thực toàn phần, các hình bầu dục được gọi là bóng tối và tạo ra quỹ đạo của nhật thực toàn phần. Trên bản đồ, các hình bầu dục chứa thời gian bên trong tương ứng với hình dạng bóng của Mặt trăng tại thời điểm nhật thực.

Ngoài ra trong quỹ đạo tối còn có các đường chỉ thời lượng. Những điều này mô tả khoảng thời gian tổng thể mà hiện tượng này sẽ kéo dài. Càng gần tâm đường đi của nhật thực thì thời gian kéo dài càng lâu. Đối với toàn bộ quỹ đạo này, thời gian có thể lên tới 4 phút.

Bên ngoài đường này, bản đồ hiển thị các đường viền bị che khuất hoặc tỷ lệ phần trăm diện tích của Mặt trời được Mặt trăng bao phủ. Người đọc có thể theo dõi các đường theo tỷ lệ phần trăm được in dọc theo tất cả các cạnh của bản đồ có độ che khuất từ 95% đến 10%. Quỹ đạo tối đánh dấu khi bắt đầu bị che khuất 100%.


Tải xuống Dữ liệu Nhật Thực

Dữ liệu Nhật thực Toàn phần năm 2024: 2024eclipse_shapefiles.zip

Tập tin .zip ở trên chứa các tập tin sau:

  • center.shp AMột đường đa tuyến có độ phân giải cao vạch ra đường đi của tâm bóng. Đã giới hạn vùng.

  • duration.shp Đường đồng mức có tổng thời lượng tối đa, trong khoảng thời gian 30 giây.

  • ppath.shp “Quỹ đạo nửa tối”, đường viền có độ che khuất một phần tối đa (diện tích Mặt trời được Mặt trăng che phủ) trong khoảng 5%.

  • ppath01.shp “Quỹ đạo nửa tối”, đường viền có độ che khuất một phần tối đa (diện tích Mặt trời được Mặt trăng che phủ) trong khoảng 1%.

  • umbra_hi.shp Đa giác bóng tối có độ phân giải cao, trong khoảng thời gian 1 giây. Đã giới hạn vùng.

  • umbra_lo.shp Đa giác bóng tối có độ phân giải thấp hơn, trong khoảng 10 giây. Toàn cầu.

  • upath_hi.shp Hình dạng quỹ đạo có độ phân giải cao. Đã giới hạn vùng.

  • upath_lo.shp Hình dạng quỹ đạo có độ phân giải thấp hơn. Toàn cầu.

Nhiều Phiên bản Bản đồ hơnCredits

Please give credit for this item to:
NASA's Scientific Visualization Studio

Release date

This page was originally published on Tuesday, March 26, 2024.
This page was last updated on Tuesday, March 26, 2024 at 3:05 PM EDT.


Datasets used in this visualization

Note: While we identify the data sets used in these visualizations, we do not store any further details, nor the data sets themselves on our site.